Κάλεσμα Ανταλλαγής Εμπειριών για την Επισφάλεια στην Ακαδημαϊκή Έρευνα και τη Διδασκαλία

Σε μια προσπάθεια να ανοίξουμε τη συζήτηση σχετικά με την επισφάλεια στην έρευνα και τη διδασκαλία στέλνουμε κάλεσμα για την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, ιδεών και στρατηγικών. Έχουμε πολλά να μοιραστούμε σχετικά με το πώς μας επηρεάζει αυτή η συνθήκη στο παρόν και πώς θα μας επηρεάσει σε βάθος χρόνου. Όλοι και όλες βλέπουμε την κατάσταση στην ακαδημία να μεταλλάσσεται ριζικά. Αυτές οι μεταλλάξεις και ανακατατάξεις ισχυροποιούν τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας και εντείνουν την επισφάλεια. Και παρόλο που είναι κοινές, δε μας επηρεάζουν όλες και όλους με τον ίδιο τρόπο.

Έχουμε, λοιπόν, την ανάγκη να καταγράψουμε, να καταλάβουμε αλλά και να στηρίξουμε η μία την άλλη, ακόμη και αν δυσκολευόμαστε μιας και η επισφάλεια μας απομονώνει και μας εξατομικεύει. Κάτω από την εργασιακή πίεση σε όλο και εντεινόμενες συνθήκες επισφάλειας και απαιτήσεις για (περαιτέρω) ψηφιοποίηση των κοινωνικών μας σχέσεων, προσπαθούμε να προλάβουμε παραδοτέα, αιτήσεις και μαθήματα που τρέχουν, σε τέτοιο βαθμό που να μην έχουμε πια το περιθώριο να σταματήσουμε, να κάνουμε μια παύση και να δράσουμε συλλογικά.

Θα θέλαμε να καλέσουμε όσες και όσους μπορούν και θέλουν να σταματήσουν για λίγο, να μοιραστούν ατομικές αλλά και συλλογικές εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα, φόβους, επιθυμίες και στρατηγικές επιβίωσης γύρω από την επισφαλή εργασία στην έρευνα και τη διδασκαλία. Οι συνεισφορές μπορεί να είναι σε μορφή γραπτού κειμένου, βίντεο, εικόνας, ή ήχου – σύντομες και ει δυνατόν χωρίς “τεχνική” γλώσσα. Μπορεί να αφορούν το παρόν, το παρελθόν, ή το μέλλον, να έχουν γενικό χαρακτήρα ή να σχολιάζουν την παρούσα συνθήκη που βιώνουμε με τον COVID-19. 

Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε ένα “ημερολόγιο” από εμπειρίες και βιώματα, αλλά και να ξεκινήσουμε την από κοινού διαμόρφωση ενός οδηγού επιβίωσης για τις μέρες που έρχονται. Το υλικό αυτό θα ανέβει στην ιστοσελίδα των Precademics (https://precademics.espivblogs.net/) ανώνυμα ή με υπογραφή (ανάλογα με τις επιθυμίες των συγγραφέων), καθώς και στη σελίδα μας στο Facebook.

Στείλτε τις συνεισφορές σας στο email της ομάδας (precademics.gr@gmail.com), αναφέροντας αν προτιμάτε να δημοσιευτεί ανώνυμα ή επώνυμα.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Precademics

Published by

precademics

Ο αριθμός 85.42.1 είναι ο κωδικός που δηλώνουμε στην εφορία όσες παρέχουμε υπηρεσίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε συνθήκες επισφάλειας και με το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόκειται για μια συλλογικότητα που δημιουργήθηκε για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να πολιτικοποιήσουμε τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και μακροπρόθεσμα και τελικά να διεκδικήσουμε συλλογικά καλύτερους εργασιακούς όρους στην έρευνα, τη διδασκαλία και τη διοίκηση των ελληνικών Πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και Ινστιτούτων. Λειτουργούμε με αυτοοργανωμένες και οριζόντιες διαδικασίες λήψης συλλογικών αποφάσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *